Filosofiska rummet om Antigone

  • Plats: Neondämon
  • Datum: Tisdag 2017-11-14 17:30

Var med på inspelningen av P1 Filosofiska rummet på temat Antigone. Filosofiska rummet är ett reflekterande samtalsprogram där gästerna ges tid att utveckla sina resonemang.

Programmet diskuterar klassiskt filosofiska ämnen såväl som vår tids mest brännande etiska, moraliska och politiska dilemman.

Gäster: Hans Ruin med flera. Skådespelare från Dramaten läser ur Antigone.

Fri entré