Kreativt skrivande med Kalle Haglund.

Att veckla ut sin egen vardag med hjälp av lögner och fantasier kan vara till stor hjälp för att komma igång med egna skrivandet, kanske kan lögnen också ge en glimt av en inre sann förhoppning. Kalle Haglund kommer, med sin erfarenhet av skrivande och framförande av text, att erbjuda korta och roliga skrivövningar som sedan varvas med inspirationsexempel från hans eget personliga fabulerande.

För deltagare över 15 år.

26 augusti kl. 14.00, Repsal 3. Fri entré med biljett, klicka här för att boka.

Workshopen hålls på svenska. En workshop i samarbete med Unga Dramaten.

Creative writing with Kalle Haglund.

Developing your own daily life with the help of fantasy and conjecture can be a great help in getting your own writing started. A lie may also give a glimpse of a true inner aspiration. With his experience of writing and presenting text, Kalle Haglund will offer brief, amusing writing exercises, layering them with examples of inspiration from his own personal fabulation.

For participants over 15 years.

26 August 14.00, Repsal 3. Free admission with a ticket, click here to book.

The workshop will be held in Swedish. A workshop in collaboration with Young Dramaten.