Scenkostymer, porträttbilder och fotografier av ikoniska Bergmanmiljöer.

Nina Sandströms uttrycksfulla kostymer skapar tillsammans med Magnus Länjes fotografier en cinematografisk effekt och kontext som leder in i Bergmans värld av dröm och verklighet, ljus och mörker. Bergman Moods – Costumes & Images har tidigare, som första svenska utställning, visats på Kennedy Center i Washington D.C. Under Bergmanfestivalen visas utställningen på första raden, utanför Marmorfoajén.

Nina Sandström är kostymdesigner, utbildad på Konstfack i Stockholm. Nina har de senaste tio åren ritat kostymer till en rad nytolkningar av Bergmans texter, så som Fanny och Alexander som har nypremiär på Dramaten 3 november, i regi av Stefan Larsson. Vidare är hon aktuell som kostymdesigner för Tomas Alfredsons nya film Bergmans Reliquarium. 2017 tilldelades Nina kunglig medalj för sina framstående instanser som kostymdesigner.

Magnus Länje är porträttfotograf och utbildad på City University of New York. Under sina 10 år som fotograf i New York fotograferade han allt från Jerry Seinfeld till Salmon Rushdie. Magnus är idag verksam i Stockholm och Miami.

23 augusti – 2 september. Tredje raden. Fri entré.

”Ett aldrig avslutat, viskande samtal” – Processen Fanny och Alexander

Ingmar Bergman kallade Fanny och Alexander för sin sista film. Men den är på sätt och vis också den första. Åtminstone sett till motivet, som går långt tillbaka. Filmen utspelas i Uppsala, ungefär vid tiden för Bergmans egen barndom. Och det är den verkliga mormoderns lägenhet på Trädgårdsgatan 12 som har fått stå modell för farmor Helena Ekdahls tjusiga våning i filmen. Det var i mångt och mycket vid besöken hos mormor i Uppsala som Bergmans intresse för teater och film grundlades, och de första skildringarna av platsen gjorde han redan som barn i form av teckningar och brev hem till föräldrarna i Stockholm. Bergman skrev Fanny och Alexander på bara några månader, men han hade förberett sig hela livet.

Med faksimiler ur Bergmanarkivet visas i utställningen ”Ett aldrig avslutat, viskande samtal” hur Fanny och Alexander växer fram från den första noteringen 1947 i artikeln I min mormors hus till arbetsboken, regimanuset och filmens premiär 1982. Utställningen innehåller korrespondens, som uppmaningar till skådespelarna att låta hår och skägg växa under sommaren samt undvika solen, foton från Bergmans familjealbum, inspelningen, kostymskisser och modellbyggen, samt nytagna bilder på ikoniska Bergmanplatser.

Utställningen är producerad av Stiftelsen Ingmar Bergman. 

23 augusti – 2 september. Andra raden. Fri entré.

Dramatens uppsättning av Fanny och Alexander återvänder till Stora scenen i höst, läs mer.

Costymes, portraits and photographs of iconic Bergman-esque environments.

Nina Sandström’s expressive costumes coupled with Magnus Länje’s photographs create a cinematic effect and context that leads into Bergman’s world of dreams and reality, light and dark. The exhibition Bergman Moods – Costumes & Images was previously held, as the first Swedish exhibition, at the Kennedy Center in Washington. During the Ingmar Bergman International Theatre Festival he exhibition will be held at the first balcony, by Marmorfoajén.

Nina Sandström is a costume designer educated at Konstfack University of Arts, Crafts and Design in Stockholm. Nina has in the past decade designed costumes for a number of modern interpretations of Bergman’s works, such as Fanny and Alexander which re-opens at Dramaten 3 November, directed by Stefan Larsson. She most recently designed the costumes in Thomas Alfredson’s latest film Bergman Reliquarium. In 2017 she was awarded a royal medal for her excellent work as a costume designer.

Magnus Länje is a portrait photographer educated at City University of New York. During the past ten years he has photographed names ranging from Jerry Seinfeld to Salman Rushdie. Magnus works mainly in Stockholm and in Miami.

23 August – 2 September. Third balcony. Free admission.

“A never-ending whispering conversation” – The Fanny and Alexander Process

Ingmar Bergman referred to Fanny and Alexander (1982) as his final film. In a manner of speaking it was also his first, at least with regard to the theme, which extends far back into Bergman’s past. The film is set in Uppsala at about the same time as Bergman’s childhood. And it is the director’s own maternal grandmother’s flat on Trädgårdsgatan 12 in Uppsala on which fictional paternal grandmother Helena Ekdahl’s swanky apartment was modelled. In many ways it was during those visits to his grandmother in Uppsala when Bergman’s interest in theatre and film began, and he transferred his first impressions of the place as a child to drawings and letters he sent home to his parents in Stockholm. Ingmar Bergman wrote Fanny and Alexander in a matter of months, but had been preparing it his entire life.

Ingmar Bergman was an excellent writer. Besides penning the vast majority of the screenplays he directed, he also wrote plays, essays, memoirs and more. Since most of his writing materials, from rough drafts to finished scripts, have been preserved, Bergman’s creative process is eminently traceable. The exhibition ‘A never-ending, whispering conversation’ does just that with Fanny and Alexander. Curated by the Ingmar Bergman Foundation, the exhibition offers a unique insight into the creation of a masterpiece.

The exhibition is produced by The Ingmar Bergman Foundation.

23 August – 2 September. Second balcony. Free admission.

Dramaten's interpretation of Fanny and Alexander returns to Stora scenen this autumn, read more.