Lunchföreläsning om Bergman och barnet.

Om Ingmar Bergmans teateruppsättningar i relation till barnets perspektiv, synen på barn och gestaltningen av barndom. Ingmar Bergman började regissera tidigt på sin barndoms dockteater. På Sagoteatern iscensatte han pjäser, samarbetade med skolan och analyserade elevernas reaktioner. Som Dramatenchef påbörjade han ett arbete för att förnya skolteatern. I flera av hans iscensättningar på Dramaten får barnet en framträdande plats. Karin Helander, professor i teatervetenskap vid Stockholms universitet, ger en lunchföreläsning med temat Bergman och barnet.

27 augusti kl. 12.00, Dramatenbaren. Fri entré, först till kvarn.

Lunchtime lecture about Bergman and the child.

About Ingmar Bergman’s theatre productions in relation to a child’s perspective, our view of children and the portrayal of childhood. Ingmar Bergman started directing at an early age at in his childhood puppet theatre. At Sagoteatern, he staged plays, working with the school, analysing the pupils’ reactions. As Artistic Director of Dramaten, he started work to renew school theatre. Several of his productions at Dramaten featured a child in a prominent role. Karin Helander, professor of Drama at Stockholm University, will give a lunchtime lecture on the theme of Bergman and the child.

27 August 12.00, Dramatenbaren. Free admission, first come first served.