26/8 Samtal efter En natt i den svenska sommaren

Ett samtal efter föreställningen av En natt i den svenska sommaren om Andrej Tarkovskij och  hans nära relation till sina medarbetare och skådespelare, särskilt hans favoritskådespelare – Erland Josephson. 

Medverkande:

Layla Alexander-Garrett, tolk under inspelningen av Offret, Marina Tarkovskaja författare till boken Skärvor av en spegel, om familjen Tarkovskij och Eirik Stubö, Dramatenchef och regissör.

Samtalsledare Emma Meyer-Dunér. Samtalet sker på engelska.

Söndag 26 augusti, efter föreställningen, Elverket.

Fri entré, öppet för alla (även de utan biljett till kvällens föreställning).

26/8 Talk after A Night in the Swedish Summer

A discussion after the performance of A Night in the Swedish Summer, about Andrei Tarkovsky and his close relationship to his actors and co-workers, in particular his favourite actor, Erland Josephson.

Participants:

Layla Alexander-Garrett, interpreter during the filming of The Sacrifice; Marina Tarkovskaya, author of the book Shards of a Mirror, about the Tarkovsky family; and Eirik Stubø, director and head of Dramaten.

Discussion leader Emma Meyer-Dunér. The talk will be held in English.

26 August, Elverket.

Free admission.

26/8 Filmvisning: Offret

Den ryske filmskaparen Andrej Tarkovskijs sista film Offret, med Erland Josephson i huvudrollen. Filmen är ett konstnärligt testamente om människans inneboende möjligheter och handlar om en annalkande katastrof som hotar mänskligheten. Offret spelades in på Gotland 1985 och belönades med Grand Prix i Cannes 1986, samma år som Tarkovskij dog i Paris, 54 år gammal. Filmvisningen äger rum i scenografin till En natt i den svenska sommaren. Introduktion av Layla Alexander-Garrett, Tarkovskijs tolk under inspelningen av Offret och en nära vän.

Söndag den 26 augusti, Elverket.

26/8 Screening: The Sacrifice

The Russian filmmaker Andrei Tarkovsky's final film, The Sacrifice, with Erland Josephson in the lead role. The film, an artistic last will and testament about inherent human potential, focuses on an approaching catastrophe that threatens humanity. The Sacrifice was filmed on Gotland in 1985 and awarded the Grand Prix at Cannes in 1986, the year Tarkovsky died in Paris at age 54. The film screening is part of the scenic design in A Night in the Swedish Summer. Introduction by Layla Alexander-Garrett, Tarkovsky's interpreter during the filming of The Sacrifice and a close friend.

26 August, Elverket.

26/8 Introduktion och musik: Höstsonaten

"Höstsonaten koncipierades under några nattliga timmar efter en tid av total blockering."

Inför gästspelet på Berwaldhallen med operan Höstsonaten i konsertversion den 27/8. Vi lyssnar till Ingmar Bergmans egna ord om filmen Höstsonaten i arbetsböckerna och boken Bilder.

Medverkan av skådespelare från Dramatens ensemble. Musikinslag på cello. Ciceron är Magnus Florin. 

Samarbete med SR Berwaldhallen och Östersjöfestivalen. 

Söndagen 26 augusti, Dramatenbaren. Fri entré, först till kvarn.

26/8 Introduction and Music: Autumn Sonata

"Autumn Sonata was conceived in a few night-time hours after a period of total writer's block"

A day before the guest performance of the opera Autumn Sonata (concert version) at Berwaldhallen on August 27, we hear Ingmar Bergman's own words about the film, taken from workbooks and the book Images.

With actors from the Dramaten ensemble and musical selections for cello. Magnus Florin is the cicerone.

In collaboration with Berwaldhallen and the Baltic Sea Festival.

26 August, Dramatenbaren. Free admission.

27/8 – 28/8 Work in progress: Bergman studio

Tankesmedjan för ny dramatik, Bergman studio, presenteterar ”Work in progress” med skådespelare som läser delar av dramatikernas texter och samtalar om filosofin bakom Bergman studio. 

Medverkande dramatiker: Lisa Langseth, Dimen Abdulla, Lidija Praizovic, Dennis Magnusson, Maria Tryti Vennerød, Tanja Lorentzon, Andreas T Olsson, Alexander Ahndoril och Jacob Hirdwall. Regi läsningarna: Lena Endre.

Tid och plats annonseras inom kort.

27/8 – 28/8 Work In Progress: Bergman Studio

A think tank for new drama, the Bergman Studio will present work in progress with actors reading sections of the dramatists' texts and a discussion of the philosophy underlying the Bergman Studio.

Participating dramatists: Lisa Langseth, Dimen Abdulla, Lidija Praizovic, Dennis Magnusson, Maria Tryti Vennerød, Tanja Lorentzon, Andreas T. Olsson, Alexander Ahndoril and Jacob Hirdwall. Director for the readings: Lena Endre.

Time and venue to be announced.

28/8 Bergman och musiken: Film och teater

Lunchkonsert med samtal, i samarbete med Kungliga Operan. ”Pianot ger inte upp.” (Ingmar Bergman)

Musiken var en omistlig del av Ingmar Bergmans liv och en trogen följeslagare i hans konstnärskap. Möt Love Derwinger (piano), Rebecka Lagman (cello) och Stina Ekblad (Dramatens ensemble) i ett personligt samtal med läsningar och framföranden – bland annat ur Höstsonaten och Saraband.

Samtalsledare: Katarina Aronsson.

Tisdag den 28 augusti, Marmorfoajén.

Bergman and Music: Film and Theatre

Lunch concert and discussion in collaboration with the Royal Opera. ”The piano doesn't give up” – Ingmar Bergman.

Music was an essential part of Ingmar Bergman's life and a faithful companion in his artistic work. Meet Love Derwinger (piano), Rebecka Lagman (cello) and Stina Ekblad (Dramaten ensemble) in a personal interaction with readings and performances from works including Autumn Sonata and Saraband.

Discussion leader: Katarina Aronsson.

28 August, Marmorfoajén.

28/8 – 29/8 Filmvisning: Bergman Revisited

En serie nyproducerade kortfilmer som undersöker ett Bergmanskt universum, med introduktion av några av regissörerna. Bergmans Reliquarium (Tomas Alfredson), Knölen (Jane Magnusson och Liv Strömquist), Scener ur natten (Pernilla August), Ariel (Linus Tunström), Guds tystnad (Lisa Aschan), Infektionen (Patrik Eklund).

Medverkar gör även Helena Ingelsten, producent för Bergman Revisited, och Cecilia Nessen, producer.

I samarbete med Svenska Filminstitutet.

Tisdag den 28 augusti och onsdag den 29 augusti, Dramatenbaren. Fri entré, först till kvarn.

28/8 – 29/8 Screening: Bergman Revisited

A series of new short films that investigate a Bergman-esque universe, introduced by several of the directors: Bergman's Reliquarium (Tomas Alfredson), The Lump (Jane Magnusson and Liv Strömquist), Scenes from the Night (Pernilla August), Ariel (Linus Tunström), God's Silence (Lisa Aschan), The Infection (Patrik Eklund).

Also participating: Helena Ingelsten, producer Bergman Revisited, and Cecilia Nessen, producer.

In collaboration with the Swedish Film Institute.

28–29 August, Dramatenbaren. Free admission.

29/8 Bergmanpodden: Bergman och jag

Inspelning av poddsamtal med Gunnar Bolin.

Läs mer

29/8 The Bergman Podcast: Bergman and I

A live podcast with Gunnar Bolin.

Read more

1/9 Bergman och musiken: Opera

Lunchkonsert med samtal, i samarbete med Kungliga Operan. ”Jag blev förälskad i operan – det var tillåtet hemma och ekonomiskt överkomligt.” (Ingmar Bergman)

Mötet i barndomen med Wagners Tannhäuser var berusande – senare kom han att sätta upp de tre operorna Rucklarens väg, Trollflöjten och Backanterna. Sistnämnda tonsattes av Daniel Börtz, som här berättar om Bergmans förhållande till operakonsten och om deras samverkan. Samtalet åtföljs av läsning och musik med Carl-Magnus Dellow (Dramatens ensemble), från Kungliga Operan, Marianne Hellgren Staykov (sång), Jens Persson (sång) och Katarina Leoson (sång) och Gunnel Lundberg (piano)

Samtalsledare: Katarina Aronsson.

Lördag den 1 september, Marmorfoajén. Fri entré, först till kvarn.

1/9 Bergman and Music: Opera

Lunch concert and talk, i collaboration with the Royal Opera. "I fell in love with opera. It was permitted at hone and affordable" – Ingmar Bergman.

His childhood encounter with Wagner's Tannhäuser was intoxicating. During his career he directed three operas, The Rake's ProgressThe Magic Flute and The Bacchae. The composer of that work, Daniel Börtz, will describe their collaboration and Bergman's relationship to the art of opera, followed by readings and music with Carl-Magnus Dellow (Dramaten's ensemble), three singers from the Royal Opera, Marianne Hellgren Staykov, Jens Persson and Katarina Leoson, and Gunnel Lundberg at the piano.

Discussion leader: Katarina Aronsson.

1 September, Marmorfoajén. Free admission.

2/9 Film och samtal: Markisinnan de Sade

Tv-versionen av Bergmans uppsättning av Markisinnan de Sade, med introduktion av Stina Ekblad.

Söndag den 2 september, Lejonkulan. Fri entré, först till kvarn.

2/9 Film and Discussion: Madame de Sade

The television version of Bergman's production of Madame de Sade, introduced bv Stina Ekblad.

2 September, Lejonkulan. Free admission.

2/9 Film och samtal: Ut ur tystnaden

Ett möte mellan filmaren Henrik von Sydow och Gunnel Lindblom, skådespelare och regissör.

Söndag den 2 september. Plats meddelas senare. Fri entré.

2/9 Film and Discussion: Leaving the Silence

A dialogue between film director Henrik von Sydow and actor and director Gunnel Lindblom.

2 September, venue to be announced. Free admission.

Filmvisning: Bergman – ett år, ett liv

Jane Magnussons skildrar Ingmar Bergmans liv och arbete under året 1957, ett av Bergmans mest produktiva år. Introduktion av regissören Jane Magnusson. Filmen visas på filmfestivalen i Cannes under sektionen Cannes Classics.

Datum och plats meddelas senare. Fri entré, först till kvarn.

Screening: Bergman – A Year, a life

Jane Magnusson depicts Ingmar Bergman's life and work during 1957, one of his most productive years. Introduced by the director. The film will be shown at the Cannes Film Festival in the category Cannes Classics.

Date and venue to be announced. Free admission.