Välkommen till Bergmanfestivalen 2018!

23 augusti 2018 – 2 september 2018

 

Dramaten gör en storsatsning för att etablera Bergmanfestivalen på den internationella teaterscenen. Genom samverkan över nationsgränserna får vi igång en stark kreativ konstnärlig process som kommer både publik och scenkonstnärer till godo. Dramatenensemblen blir en naturlig aktör i Europas teater- festivaler, som kommer att föra ut svensk teater till en internationell publik. Samtidigt får vi gästspel till Stockholm av högsta klass. Bergmanfestivalen ger ringar på vattnet till hela teatersverige, parallellt med att festivalen stärker svensk scenkonst utomlands.

Bergmanfestivalen grundades 2009 och äger numera rum vartannat år i månadsskiftet mellan augusti och september. Festivalen tar sin utgångspunkt i Ingmar Bergmans omfattande verk som författare och som teater- och filmregissör, men innehåller även föreställ- ningar som snarare är kopplade till hans anda och inte direkt till hans verk. Under nästan två veckor fylls Dramaten av föreställningar, konserter, samtal och diskussioner, föreläs- ningar, filmvisning, radioteater, med mera.

Jubileumsåret 2018, då Ingmar Bergman skulle fyllt 100 år, kommer att bli ett särskilt viktigt år för festivalen. Vi siktar extra högt för att attrahera kvalitativa teateruppsättningar som ger intryck och avtryck i teatersverige. En lång rad aktörer inom det svenska kulturlivet kommer att delta i firandet: Dramaten tillsammans med Stiftelsen Ingmar Bergman, Sveriges Television, svensk Filmindustri, och många fler. Vi vill även gärna bjuda in internationella scenkonstnärer för vilka Ingmar Bergman haft en avgörande betydelse och som kan bidra till att ge jubileumsåret ytterligare lyskraft. Definitivt blir Dramaten med Bergmanfestivalen ett kraftcentrum under jubileumsåret. Ett av målen med Bergmanfestivalen 2018 är att festivalen ska kunna mäta sig med de andra stora väletablerade teaterfestivalerna i Europa, som till exempel Festival d’Avignon och the Edinburgh International Festival.

Den moderna textningstekniken gör att Bergmanfestivalen kan erbjuda gästspel med uppsättningar på originalspråk. Med högsta klass på våra upplevelser blir vår nationalscen för talad teater ett reellt alternativ till att se utställningar på Moderna museet och Fotografiska för hitresta turister, eller till att besöka Vasamuseet och Stockholms slott.

Eirik Stubø
VD/Teaterchef
Kungliga Dramatiska Teatern

 

Publikrekord för bergmanfestivalen 2016 på Dramaten

Över tiotusen besökte den tredje Bergmanfestivalen på Dramaten som ägde rum mellan den 25 augusti och 4 september 2016. Det är den högsta besökssiffran hittills för festivalen, som nästa gång arrangeras 2018: året då Ingmar Bergman skulle ha fyllt 100 år.

Av de drygt tiotusen festvialbesökarna besökte 8454 festivalens föreställningar (både gästspel och Dramatenuppsättningar). Det motsvarar en beläggning på 85 procent. Motsvarande siffra de två tidigare festivalerna var 6946 med en beläggning på 73 procent 2012 och 4685 med en beläggning på 68 procent 2009.

– Jag är oerhört stolt över 2016 års Bergmanfestival. En internationell teaterfestival är ett tillfälle att få uppleva och spegla sig i teatrar från andra länder. Det är viktigt att som nationalscen erbjuda publiken fler och andra perspektiv och att genom utbyten och samarbeten över gränserna bidra till en konstnärlig utveckling som kommer både publik och scenkonst- närer till godo. Nu tar vi på Dramaten tillsammans sats mot nästa Bergmanfestival 2018, året då Ingmar Bergman skulle ha fyllt 100 år, säger teaterchef Eirik Stubø.

Under elva dagar fick sex Dramatenuppsättningar premiär och teatern gästades av tio internationella gästspel från belgiska tg Stan, italienska Teatro Stabile, nederländska Toneelgroep Amsterdam, tyska Schaubühne, Deutsches Theater Berlin och Maxim Gorki Theater, norska Nationaltheatret och Det Norske Teatret och danska Salon Madame Nielsen. Dessutom arrangerades en rad andra programpunkter, däribland läsningar, samtal, filmvisningar, seminarier, analyser, introduktioner och samtal.

 

Pressröster om 2016 års Bergmanfestival

”Bergmanfestivalen har tveklöst varit en stor framgång, både konstnärligt och publikt” (Lars Ring, SvD)

”Han [Eirik Stubø] elektrifierar Dramaten med bergmanska dämoner och sätter samtidigt nationalscenen på gästspelskartan och skapar internationell uppmärksamhet. Så ska en dramatisk slipsten dras.” (Lars Ring, SvD)

”väldigt inspirerande och väldigt hög nivå” (Anneli Dufva, SR Kulturnytt)

”Det känns lyxigt, vi har lite för lite av det, de stora teatergrupperna som ger avtryck i Europa och världen – de kommer inte så ofta hit till Stockholm.” (Jenny Aschenbrenner, SR Kulturnytt)

”Vilken rivstart på teaterhösten” (Åsa Beckman, DN)

”Vitaliserande gästspel” (Claes Wahlin, Aftonbladet)

”en otroligt inspirerande festival (…) Värdefullt för Sverige att Bergmanfestivalen finns” (Leif Zern, DN)

För mer information om Bergmanfestivalen kontakta bergmanfestivalen@dramaten.se
eller projektledare Ulrika Josephsson, ulrika.josephsson@dramaten.se