– pjäs i fyra akter (1890)

Hedda Gabler och Jörgen Tesman har just kommit hem efter en sex månader lång bröllopsresa. De ses av många som ett omaka par.   Jörgen växte upp ensam, omhändertagen av två kvinnor, tant Julla och tant Rina. Hedda växte upp ensam med sin far general Gabler i en förmögen och aristokratisk miljö. Men efter sin död lämnade generalen inget efter sig och Hedda ingick äktenskap med Jörgen, en strävsam och lovande historieforskare.

  Jörgen har sett till att inrätta ett vackert och burget hem åt Hedda. De lever över sina tillgångar och bröllopsresan bekostades av hans forskarstipendium. Men tant Julla bistår ekonomiskt  och han räknar med att en utlyst universitetsprofessur är vikt för honom.  

  Hedda känner leda inför sitt äktenskap och liv. Hon är gravid. 

 

AKT 1

Thea Elvsted – Heddas gamla skolkamrat – kommer på besök från sitt hus på landet. Hon söker efter Ejlert Lövborg, som är lärare åt hennes barn.

  Namnet ’Ejlert Lövborg’ har en särskild betydelse för både Jörgen och Hedda. 

  Ejlert var Heddas ungdomskärlek och vän – förknippad med frihet, äventyrlighet, storhet, skönhet och gränslöshet.  

  För Jörgen är Ejlert den enda rivalen till professuren. Han har en genialitet som Jörgen saknar, och har utgivit en hyllad vetenskaplig bok – men har spårat ur i självdestruktiv alkoholism.

  Thea Elvsted har lämnat sin man för Ejlerts skull. De två har de senaste åren funnit varann i arbetet med hans nya bok. Ejlert har 

funnit vägen till ett liv utan alkohol och självförstörelse. Nu är Thea orolig för att Ejlert ska återfalla i missbruk.

  Hedda känner avund inför Theas samvaro med Ejlert och störs av att höra om hans nya liv. Jörgen förskräcks av att höra om den nya boken.

  Enligt Heddas och Jörgens vän, ungkarlen domare Brack, kan den eftertraktade professuren tillfalla Ejlert. 

 

AKT 2

Hedda leker med de pistoler hon har kvar efter sin far generalen. Hon riktar skämtsamt ett vapen mot Brack och anförtror honom hur tråkig bröllopsresan var och hur hon vantrivs i hemmet. Brack erbjuder sig som speciell vän i huset, särskilt till Hedda, i ett triangelarrangemang.

  Ejlert talar med Jörgen om den nya boken, som redan finns i manuskript och som vill bryta ny mark genom att handla om framtiden. Det framgår att Ejlert inte är intresserad av professuren – vad han vill är att skapa ett mästerverk.

  Ejlert förebrår Hedda för att ha valt fel i livet, när hon gifte sig med Jörgen.

  Pådriven av Hedda bryter Ejlert sin nykterhet. Han gör Brack och Jörgen sällskap vid en festkväll. Han lovar att komma tillbaka tidigt och följa Thea hem. 

 

AKT 3

Natt. Thea sitter uppe och väntar, Hedda sover på soffan. Hon vaknar och ser till att Thea går till sängs. Jörgen kommer hem och har med sig Ejlerts manuskript.

  Under festkvällen har Ejlert berusad tappat bort sitt manuskript – det enda exemplaret.

  Jörgen har hittat manuskriptet och vill nu snarast återlämna det till Ejlert. Men Jörgen blir kallad till tant Rina, som ligger för döden.  

  Brack berättar om festkvällen: Ejlerts berusning, fortsättningen hos den beryktade fröken Diana, uppträdet med polisen, häktningen.

  Ejlert kommer – han är förtvivlad och säger till Thea att han har förstört sitt oersättliga manuskript,  deras ”barn”. Hon förkrossas och ger sig av.

  Ejlert säger till Hedda att han inte har förstört manuskriptet utan tappat bort det, och att han tänker ta livet av sig. Hedda döljer att manuskriptet är återfunnet, ger honom en av sina pistoler och säger att det måste bli vackert. 

  Ejlert ger sig av med pistolen. Hedda bränner manuskriptet. Jörgen blir förfärad över Heddas handling, men rörd när hon säger att det var för hans och deras skull. 

 

AKT 4

Alla är sorgklädda. Tant Rina har avlidit. 

  Thea är orolig över rykten att något har hänt Ejlert. Brack berättar att Ejlert har mist livet, efter att ha skjutit sig i bröstet. 

  Jörgen och Thea slår sig ned vid ett bord för att rekonstruera Ejlerts manuskript utifrån bevarade anteckningar.

  Brack berättar för Hedda att Ejlert inte dog för egen hand, utan av ett vådaskott, att skottet inte tog i bröstet utan i underlivet.  Brack vet att Hedda gav Ejlert vapnet och säger att ifall det kommer ut, dras hon in i rättegångar med skandal till följd. Hedda förstår att Brack har en hållhake på henne och kan kräva gentjänster om han håller tyst.

  Hedda lämnar rummet, spelar en stund på pianot och skjuter sig sedan i tinningen. Jörgen, Brack och Tea finner den döda kroppen.